Vui lòng liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh hoặc số/ mail hotline của BSL và Công ty bảo hiểm liên quan khi xảy ra các tai nạn liên quan tới tài sản thuê mà cần xử lý của công ty bảo hiểm.
Để việc xử lý được nhanh chóng và thuận tiện, khách hàng nên chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
1. Số hợp đồng thuê
2. Tên, loại tài sản thuê gặp tai nạn
3. Ngày giờ/ nơi xảy ra tai nạn
4. Nguyên nhân xảy ra tai nạn và tổn thất/ hư hại ước tính đối với tài sản