Thuê tài chính

Thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Không cần tài sản đảm bảo

Thay vì phải cung cấp tài sản làm bảo đảm cho khoản vay, doanh nghiệp chỉ cần trả các khoản thanh toán hàng tháng theo hợp đồng thuê.

Điều này giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn mà không cần đặt tài sản cụ thể làm đảm bảo, giảm bớt rủi ro và tăng cường khả năng tài chính.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Thay vì phải chi một số lượng lớn tiền mặt để mua tài sản mới, doanh nghiệp chỉ cần trả một khoản thanh toán hàng tháng tương đối nhỏ để sử dụng tài sản theo hợp đồng thuê.

Điều này giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn vốn của mình cho các hoạt động khác như mở rộng kinh doanh, nâng cấp công nghệ hoặc tăng cường vốn lưu động.

Tính linh hoạt cao

Doanh nghiệp có thể tuỳ chỉnh các điều khoản cho thuê, bao gồm thời gian thuê, phương thức thanh toán và các điều kiện khác theo nhu cầu cụ thể của mình.

Điều này cho phép doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với thay đổi trong môi trường kinh doanh, nhu cầu sử dụng tài sản hoặc công nghệ mới, mà không gánh nặng của việc sở hữu tài sản.

Lợi ích cho doanh nghiệp

 • Được tài trợ lên đến 100%
  giá trị tài sản thuê
 • Không cần tài sản thế chấp
  như đi vay thông thường
 • Sử dụng hiệu quả nguồn vốn,
  đa dạng hóa nguồn vốn
 • Bảo toàn được hạn mức tín dụng
  từ ngân hàng
 • Thời gian thuê linh hoạt
 • Phương án trả nợ linh hoạt
 • Lãi suất thuê hấp dẫn
 • Giảm thiểu thủ tục hành chính
 • Giải pháp tài chính toàn diện

Thông tin cơ bản

Tài sản (bao gồm cả tài sản mới và cũ)

 • Thiết bị và phương tiện vận tải;
 • Máy móc, thiết bị xây dựng;
 • Máy móc, thiết bị văn phòng;
 • Máy móc, thiết bị y tế;
 • Máy móc, thiết bị sản xuất;
 • Các loại tài sản khác (không bị cấm bởi luật pháp).

Bên thuê tài chính

Doanh nghiệp là các pháp nhân và cá nhân cư trú tại Việt Nam.

(Hiện tại, BSL chỉ cung cấp dịch vụ này cho doanh nghiệp (các tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định)).

Thời hạn thuê

Tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và tình hình tài chính của bên thuê. Thông thường từ 3 năm đến 5 năm.

Lãi suất thuê

Lãi suất cạnh tranh, thả nổi hoặc cố định tùy theo thỏa thuận giữa BSL và bên thuê.

Đồng tiền cho thuê

VNĐ

So sánh với cho vay

 

THUÊ TÀI CHÍNH

CHO VAY

Phương thức tài trợ

Thông qua tài sản

Tiền

Quyền sở hữu đối với tài sản

Bên cho thuê

Khách hàng (bên vay)

Tài sản thế chấp (Tùy thuộc xếp hạng tín dụng của khách hàng)

Về cơ bản, không cần thế chấp

Về cơ bản, cần tài sản thế chấp

Mức tài trợ (Tùy thuộc xếp hạng tín dụng của khách hàng)

Có thể lên đến 100% giá trị tài sản và các chi phí gắn liền với tài sản

Thông thường là 60-70% giá trị tài sản, không bao gồm các chi phí gắn liền với tài sản

Khi kết thúc thời hạn hợp đồng

3 cách linh hoạt:
1. Chuyển quyền sở hữu tài sản (từ bên cho thuê sang bên thuê)
2. Bên thuê trả lại tài sản cho Bên tho thuê
3. Bên thuê thuê tiếp tài sản

Bên vay trả hết nợ, tất toán hợp đồng vay.

Hạch toán kế toán

Bên thuê tài chính được trích khấu hao tài sản thuê tài chính. Thời gian trích khấu hao khác nhau phụ thuộc vào điều khoản tại thời điểm ký hợp đồng, cụ thể:
1. Trường hợp khách hàng cam kết mua tài sản thuê sau khi kết thúc thời hạn thuê: Bên thuê được trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành
2. Trường hợp khách hàng cam kết không mua tài sản thuê sau khi kết thúc thời hạn thuê: Bên thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
3. Trường hợp nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời hạn thuê hoặc thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Bên vay ghi nhận tài sản cố định và trích khấu hao theo thời hạn thông thường quy định

So sánh với Thuê vận hành

Tiêu thức so sánh Thuê tài chính Thuê vận hành
1. Giống nhau
1.1. Quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê Quyền sở hữu thuộc bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê
1.2. Quyền sử dụng tài sản Quyền sử dụng thuộc khách hàng (bên thuê)
1.3. Bên thụ hưởng bảo hiểm đối với tài sản cho thuê Bên cho thuê
1.4. Thuê tiếp tài sản thuê Bên thuê có quyền chọn thuê tiếp tài sản thuê sau thời hạn thuê ban đầu
2. Khác nhau
2.1. Bản chất của việc cho thuê Cấp tín dụng trung dài hạn Cho thuê tài sản thông thường
2.2. Thời hạn thuê Thời hạn dài bằng phần lớn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản Thông thường ngắn hơn so với thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, có thể là ngày, tháng, quý, năm hoặc trên đơn vị sản phẩm…
2.3. Tiền thuê Gồm nợ gốc (phần tiền mà bên cho thuê bỏ ra để mua tài sản thuê) và tiền lãi thuê, được quy định rõ từng phần trong hợp đồng thuê. Là một khoản tiền nhất định trả định kỳ
2.4. Ghi nhận tài sản thuê trong báo cáo tài chính Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản cố đinh/tài sản dài hạn của của bên thuê trên bảng cân đối kế toán
Bên cho thuê: ghi nhận ngoại bảng
Bên thuê: ghi nhận ngoại bảng
bên cho thuê ghi nhận tài sản cho thuê vận hành là tài sản của bên cho thuê trên bảng cân đối kế toán
2.5. Khấu hao đối với tài sản thuê Bên thuê trích khấu hao đối với tài sản thuê theo quy định của bộ tài chính tương tự như trường hợp bên thuê tự mua tài sản. Trường hợp bên thuê cam kết không mua lại tài sản ngay thời điểm ký hợp đồng thuê, bên thuê được quyền trích khấu hao tài sản thuê theo thời hạn thuê. Bên cho thuê trích khấu hao đối với tài sản cho thuê. Bên thuê ghi nhận chi phí hoạt động
2.6. Rủi ro đối với tài sản Bên thuê chịu mọi rủi ro Bên cho thuê chịu mọi rủi ro
2.7. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hiểm Bên thuê chịu toàn bộ chi phí này Tùy thuộc vào thỏa thuận, Bên cho thuê chịu toàn bộ chi phí này
2.8. Quyền chọn mua tài sản thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê Bên thuê được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê với giá trị danh nghĩa, thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản ban đầu. Bên thuê không được quyền ưu tiên chọn mua lại tài sản thuê sau thời hạn thuê. Trường hợp bên thuê muốn mua lại tài sản thuê, bên cho thuê và bên thuê sẽ thương lượng giá thanh lý tài sản theo giá thị trường.

Tính toán và đăng ký thuê

Liên hệ

Vui lòng nhập thông tin hoặc câu hỏi (nếu có) để nhận được tư vấn từ chúng tôi
Lưu ý: Các trường (*) là bắt buộc
Tên*
Email*
Số điện thoại*
Tên công ty
Mã số thuế
Bạn biết chúng tôi thông qua*
Lời nhắn
Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm
của quý khách hàng
Sau khi xác nhận nội dung thông tin quý khách đã cung cấp,
chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của BSL.