Giải đáp

Giải đáp

Trang thông tin tuyển dụng của BSL được cập nhật thường xuyên về các vị trí đang tuyển. Bằng cách nhấn vào mục “Tuyển dụng” trên trang chủ của BSL, bạn có thể thấy danh sách các vị trí đang tuyển. Từ đó, bạn có thể tiếp tục lọc tìm kiếm tùy theo mong muốn của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thông tin tuyển dụng của BSL tại các địa chỉ sau:

Để ứng tuyển các vị trí của BSL, bạn cần cung cấp cho chúng tôi hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Anh cùng Đơn ứng tuyển qua email [email protected] hoặc tạo hồ sơ trực tuyến trên website: https://bslease.com.vn. Tại Đơn ứng tuyển, xin vui lòng thể hiện sự phù hợp của bạn đối với công việc mà bạn ứng tuyển.

Bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí công việc khác nhau nếu đáp ứng được các yêu cầu tại các vị trí đó.

Ứng viên có hồ sơ phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của công ty sẽ được bộ phận nhân sự liên lạc sau khoảng từ 3-5 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp hồ sơ thành công.