Tính toán khoản thuê

Lưu ý: Công cụ này chỉ mang tính chất tham khảo, áp dụng cho hình thức Thuê tài chính của BSL. Để tìm hiểu về phương pháp tính toán khoản thuê của hình thức Thuê vận hành, xin vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi.

(024) 3928 4666

VNĐ

100 triệu

100 tỷ

100 triệu

100 tỷ

0%

100%

tháng

12

60

%/năm

0%

20%

GIÁ TRỊ KHOẢN THUÊ

VNĐ

TỔNG TIỀN LÃI CẦN THANH TOÁN

VNĐ

TỔNG TIỀN CẦN THANH TOÁN (* Gồm gốc và lãi)

VNĐ

Lộ trình trả lãi