Sơ đồ tổ chức

Ban Điều hành

Nguyễn Thiều Sơn

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thiều Sơn

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thiều Sơn có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính và quản lý đầu tư, thuê tài chính tại Việt Nam, Đông Dương. Ông tham gia vào Công ty từ năm 2014 với vị trí là Thành viên HĐTV của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV BIDV và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 4/2017 sau quá trình tái cấu trúc Công ty. Ông từng làm việc, giữ các chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners (BVIM) và Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LVB), Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC). Với vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư tại BIDV trong giai đoạn 2012 - 2017, ông chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư cổ phần và quản lý các công ty con/liên kết bao gồm giám sát danh mục đầu tư, đánh giá danh mục đầu tư, quản lý hoạt động ở nước ngoài và tham gia HĐQT các công ty con/liên kết…. Trước đó ông đã có 6 năm giữ vị trí Giám đốc Tài chính tại BVIM (2006 – 2012) và 3 năm (2002 – 2005) làm việc tại LVB với vị trí Phó Giám đốc Tài chính. Ông Thiều Sơn là Thạc sỹ Quản trị Tài chính – Ngân hàng Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels – Đại học Tự do – Vương quốc Bỉ.

Ông Takahashi Satoshi

Phó Tổng Giám đốc

Ông Takahashi Satoshi

Phó Tổng Giám đốc

Ông Takahashi Satoshi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và 15 năm kinh nghiệm quản lý tại các thị trường Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh… Ông Takahashi đã gắn bó với Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui gần 30 năm và là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp chứng khoán, Vốn nợ, Marketing, Quản lý rủi ro tín dụng, kế hoạch kinh doanh tín dụng. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí trưởng đại diện, điều hành cấp cao tại các thị trường quốc tế như Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh… Ông Takahashi là cử nhân thương mại đại học Waseda, Nhật Bản.

Ông Hoàng Văn Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Phúc là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Phương pháp lượng tại trường Đại học Tổng hợp Carlos III, Madrid và Thạc sỹ kinh tế tại Trường Đại học tổng hợp quốc gia Australia. Ông Phúc có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực tài chính, với chuyên ngành phân tích đầu tư và quản lý tài sản. Ông từng công tác tại Ban Quản lý Đầu tư BIDV, theo dõi các khoản đầu tư tài chính và quản lý một số công ty thành viên. Trước khi gia nhập BIDV, ông có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước với vai trò Thư ký cho Chủ tịch UBCKNN, và sau đó là quản lý tại một số phòng nghiệp vụ của Sở GDCK Hà Nội. Ông cũng từng là Quản lý đầu tư/Giám đốc đầu tư tại Vietinbank Capital và SGI Capital.

Ông Kuriyama Noriyuki

Giám đốc Điều hành

Ông Kuriyama Noriyuki

Giám đốc Điều hành

Ông Kuriyama Noriyuki có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có cấu trúc và tài chính doanh nghiệp. Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui vào năm 2004 và nắm giữ các vị trí quản lý tại các bộ phận đầu tư tín dụng quốc tế, giải pháp tài chính bất động sản, giải pháp tài chính, quản lý rủi ro và kế hoạch kinh doanh. Tháng 12/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành BSL. Ông Kuriyama tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học tại Đại học Saitama, Nhật Bản.

Nguyễn Thiều Sơn

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thiều Sơn có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính và quản lý đầu tư, thuê tài chính tại Việt Nam, Đông Dương. Ông tham gia vào Công ty từ năm 2014 với vị trí là Thành viên HĐTV của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV BIDV và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 4/2017 sau quá trình tái cấu trúc Công ty. Ông từng làm việc, giữ các chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners (BVIM) và Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LVB), Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC). Với vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư tại BIDV trong giai đoạn 2012 - 2017, ông chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư cổ phần và quản lý các công ty con/liên kết bao gồm giám sát danh mục đầu tư, đánh giá danh mục đầu tư, quản lý hoạt động ở nước ngoài và tham gia HĐQT các công ty con/liên kết…. Trước đó ông đã có 6 năm giữ vị trí Giám đốc Tài chính tại BVIM (2006 – 2012) và 3 năm (2002 – 2005) làm việc tại LVB với vị trí Phó Giám đốc Tài chính. Ông Thiều Sơn là Thạc sỹ Quản trị Tài chính – Ngân hàng Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels – Đại học Tự do – Vương quốc Bỉ.

Ông Takahashi Satoshi

Phó Tổng Giám đốc

Ông Takahashi Satoshi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và 15 năm kinh nghiệm quản lý tại các thị trường Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh… Ông Takahashi đã gắn bó với Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui gần 30 năm và là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp chứng khoán, Vốn nợ, Marketing, Quản lý rủi ro tín dụng, kế hoạch kinh doanh tín dụng. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí trưởng đại diện, điều hành cấp cao tại các thị trường quốc tế như Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh… Ông Takahashi là cử nhân thương mại đại học Waseda, Nhật Bản.

Ông Hoàng Văn Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Phúc là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Phương pháp lượng tại trường Đại học Tổng hợp Carlos III, Madrid và Thạc sỹ kinh tế tại Trường Đại học tổng hợp quốc gia Australia. Ông Phúc có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực tài chính, với chuyên ngành phân tích đầu tư và quản lý tài sản. Ông từng công tác tại Ban Quản lý Đầu tư BIDV, theo dõi các khoản đầu tư tài chính và quản lý một số công ty thành viên. Trước khi gia nhập BIDV, ông có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước với vai trò Thư ký cho Chủ tịch UBCKNN, và sau đó là quản lý tại một số phòng nghiệp vụ của Sở GDCK Hà Nội. Ông cũng từng là Quản lý đầu tư/Giám đốc đầu tư tại Vietinbank Capital và SGI Capital.

Ông Kuriyama Noriyuki

Giám đốc Điều hành

Ông Kuriyama Noriyuki có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có cấu trúc và tài chính doanh nghiệp. Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui vào năm 2004 và nắm giữ các vị trí quản lý tại các bộ phận đầu tư tín dụng quốc tế, giải pháp tài chính bất động sản, giải pháp tài chính, quản lý rủi ro và kế hoạch kinh doanh. Tháng 12/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành BSL. Ông Kuriyama tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học tại Đại học Saitama, Nhật Bản.