Giải đáp

Giải đáp

Hồ sơ ứng tuyển chương trình Thực tập sinh tại BSL bao gồm:

  • CV bằng tiếng Anh
  • Bảng điểm đại học (gần nhất) có điểm GPA.

Nếu bạn có các chứng chỉ chuyên môn hoặc ngoại ngữ (không bắt buộc), vui lòng đính kèm cùng với CV của bạn.

Tại BSL, Thực tập sinh sẽ có cơ hội được tham gia các buổi đào tạo trực tiếp (offline) và/hoặc đào tạo trong thực tế công việc (on-job training) giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến chuyên môn, ngành nghề đã hoặc đang được đào tạo tại trường.

Thời gian làm việc của Thực tập sinh tại BSL có thể kéo dài từ 02 – 06 tháng, tùy theo Thỏa thuận giữa công ty và Thực tập sinh.

BSL sẵn sàng hỗ trợ Thực tập sinh hoàn thành Báo cáo thực tập tại trường bằng nhiều hình thức: cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, tư vấn về nội dung và hình thức trình bày, v.v. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này sẽ cần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về Bảo mật thông tin và không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung của công ty.

Tùy thuộc vào thời gian và hình thức thực tập, Thực tập sinh làm việc tại BSL có thể được cung cấp một khoản phụ cấp trong suốt thời gian thực tập. Chính sách này có thể thay đổi tùy theo quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời kỳ.

Bạn vẫn có thể ứng tuyển cho vị trí Thực tập sinh tại BSL. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý: trong thời gian thực tập, trường hợp Thực tập sinh vắng mặt tại văn phòng công ty vì lý do cá nhân sẽ cần thông tin với nhân sự quản lý trực tiếp theo quy định.

Ứng viên đã từng tham gia Chương trình thực tập sinh tại BSL sẽ được ưu tiên xét hồ sơ khi ứng tuyển vào các vị trí chính thức của Công ty.