Tin tức

BSL: Định hình giá trị bền vững cho tương lai

Phát triển Bền vững

06/12/23

Với mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện trong cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV- SuMi TRUST (BSL) đã xác định tôn chỉ “Phát triển bền vững” sẽ là định hướng xuyên suốt trong triết lý quản trị và kinh doanh của công ty.

BSL và những ngày đầu đặt nền móng cho sự phát triển bền vững

Nhận thức được rằng, phát triển bền vững có vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị dài hạn của mỗi doanh nghiệp và là một khái niệm có nội hàm rộng lớn với nền tảng cốt lõi là đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy BSL chọn điểm bắt đầu cho hành trình dài hạn này chính là xây dựng một hệ thống nội bộ BSL vững mạnh, tiên tiến, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của chính BSL.

Năm 2017, trong giai đoạn bắt đầu tái thiết công ty, dù quy mô hoạt động còn rất hạn chế với dư nợ cho thuê tài chính chỉ khoảng 260 tỷ đồng nhưng triết lý kinh doanh dựa trên đạo đức với trụ cột là sự “chính trực” và “có trách nhiệm” đã tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BSL.

Hoàn thiện khung chính sách Phát triển bền vững

Năm 2021, chính sách Phát triển bền vững được Hội đồng Thành viên Công ty ban hành dựa trên nền tảng về Trách nhiệm xã hội của Công ty (CSRs) và 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc (SDGs). Việc ban hành Chính sách Phát triển Bền vững là lời cam kết mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng khắp đến từng cán bộ nhân viên của BSL.

Với chính sách này, các mục tiêu quan trọng BSL theo đuổi bao gồm: Vấn đề môi trường, Công nghiệp sáng tạo và Phát triển hạ tầng xã hội, Tôn trọng và Thúc đẩy giá trị con người, Tham gia và Đóng góp cho cộng đồng được cụ thể hóa tại kế hoạch kinh doanh hàng năm của BSL.

BSL từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh với 4 giá trị cốt lõi: Chính Trực, Trách Nhiệm, Sáng Tạo và Hợp Tác. Bên cạnh đó, khái niệm “Phát triển bền vững” được truyền tải thông qua những mục tiêu tăng trưởng tín dụng xanh, những con số cam kết đóng góp cho cộng đồng, những chương trình an sinh xã hội đầy ý nghĩa và những hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Đặc biệt, BSL luôn ủng hộ và dành sự ưu tiên đối với các khách hàng có các dự án, khoản thuê đóng góp vào sự phát triển bền vững thông qua việc sáng tạo, thay đổi công nghệ làm tăng năng suất, giảm tiêu thụ năng lượng; các dự án xanh; các dự án tham gia vào kinh tế tuần hoàn như xử lý rác thải…

Không ngừng theo đuổi sự tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững

Trong năm 2022, dự án tài trợ thiết bị của BSL và Ngân hàng SuMi TRUST đã được Bộ Môi trường Nhật Bản – Ủy ban điều hành – Trung tâm môi trường toàn cầu chọn để hỗ trợ tài chính cho dự án cho thuê sinh thái JCM theo cơ chế tín chỉ chung (Joint Crediting Mechanism – JCM) giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây là dự án cho thuê sinh thái JCM đầu tiên được đăng ký thành công tại Việt Nam, với mục tiêu lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tại nhà máy của Công ty TNHH Enkei Việt Nam tại KCN Thăng Long, Hà Nội. Dự án này cung cấp nguồn điện cần thiết cho quá trình sản xuất tại nhà máy và đồng thời giảm lượng khí carbon thải ra môi trường.

Đại diện BSL nhận Giải thưởng “Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính tin cậy” tại Rồng Vàng 2022

Cũng trong năm 2022, BSL được vinh danh là “Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính tin cậy” tại Lễ Trao Giải thưởng Rồng Vàng 2022. Giải thưởng Rồng Vàng 2022 tập trung xét chọn những doanh nghiệp kết quả hoạt động kinh doanh – sản xuất nổi bật, đồng thời có sự tiên phong trong chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động và có những hoạt động trách nhiệm xã hội tích cực.

Những nỗ lực này là sự đóng góp của BSL cho sự thịnh vượng của Việt Nam và sự nỗ lực phát triển bền vững toàn cầu hướng tới mục tiêu Net-zero Carbon đến năm 2050.

BSL luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội

Năm 2023, BSL đã thực hiện nhiều chương trình Trách nhiệm Xã hội thông qua các hoạt động trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại xã nghèo Đạ Huoai; trao phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam; tài trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện; hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học tại Bắc Giang và Quảng Nam. Các chương trình thể hiện sự kiên định của BSL với mục tiêu phát triển bền vững và đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.

Thảo Nguyên