Thông báo bán tài sản

Thông báo bán tài sản

21/02/2020
Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST CN TPHCM thông báo triển khai bán đấu giá tài sản.
Thông báo 026/2020/TB-BSLHCM
Thông báo 026/2020/TB-BSLHCM