Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi Trust thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

BIDV – SuMi TRUST Leasing tích cực, chủ động tham gia hoạt động của Hiệp hội cho thuê Tài chính Việt Nam

BIDV – SuMi TRUST Leasing tích cực, chủ động tham gia hoạt động của Hiệp hội cho thuê Tài chính Việt Nam

Sự kiện Lễ Khai trương chính thức Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST và Tọa đàm Cho thuê tài chính

Ngày 08/9/2017 tại Hà Nội, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST, công ty liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (SuMi TRUST) của Nhật Bản đã chính thức khai trương, mở ra nhiều cơ hội mới trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.

Thông báo về việc chuyển trụ sở chính và mở chi nhánh Tp.HCM của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST

Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST chuyển trụ sở chính ra Hà Nội và thành lập chi nhánh mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.