Viết về COVID-19: Những chia sẻ về đại dịch từ thành viên BSL

Năm 2021, Công đoàn Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức cuộc thi Viết về COVID-19 – Ghi chép lại cảm xúc cá nhân về những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước.

Chương trình Tổng kết hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022

Ngày 14/01/2022, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức Chương trình Tổng kết hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022 tại trụ sở chính tại Hà Nội, với sự tham gia của toàn bộ nhân viên công ty thông qua hình thức trực tuyến.

Bổ nhiệm các vị trí Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành BSL

Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) bổ nhiệm vị trí Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2020-2023 và Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ 2021-2024.

BSL chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tại TPHCM và các tỉnh phía Nam bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để bắt đầu từng bước trở lại với cuộc sống, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST Chi nhánh TPHCM (BSL TPHCM) thực hiện nhiều chương trình đồng hành và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.

BSL xác định tầm nhìn chiến lược: Trở thành đối tác cho thuê tài chính tin cậy

Ngày 13/12/2021, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức họp Hội đồng Thành viên (HĐTV) Quý 4/2021 để đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tại cuộc họp quan trọng này, HĐTV đã thảo luận xác định tầm nhìn chiến lược cùng với các mục tiêu để trở thành đối tác hàng đầu trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, cùng với các giải pháp và kế hoạch hành động trong giai đoạn tới.

BSL phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2022 của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam

Sáng ngày 26/11/2021, Hiệp hội Cho thuê tài chính (CTTC) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ IV theo Điều lệ Hiệp hội tại Trụ sở chính Công ty TNHH Cho thuê Tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL).