BIDV-SuMi TRUST Leasing (BSL) ký kết Thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn tín chấp với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt nam

Ngày 25/03/2022, BSL đã ký kết Thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn (Syndicated Facility Agreement) với 03 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam do E.SUN Bank – Chi nhánh Đồng nai đầu mối thu xếp và tham gia, các Ngân hàng tham gia khác gồm Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai (Shanghai Commercial & Savings Bank), Ngân hàng thương mại First Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (First Bank).

Đoàn Cơ sở BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 28/03/2022, tại Trụ sở chính Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL), Đoàn cơ sở BSL đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Nhiệm kỳ 2022-2027.

BSL đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022

Ngày 23/03/2021, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức phiên họp Quý I/2022 để đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở chính - Hà Nội đến điểm cầu Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị Người Lao động năm 2022

Ngày 18/03/2022, Hội nghị Người lao động Công ty Cho thuê tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL) được tổ chức với sự tham gia của toàn thể nhân viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trụ sở chính tại Hà Nội.

BSL tổ chức gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 07/02/2022, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức Chương trình Gặp mặt đầu năm mới tại Trụ sở chính, với sự tham gia của toàn bộ nhân viên.

Viết về COVID-19: Những chia sẻ về đại dịch từ thành viên BSL

Năm 2021, Công đoàn Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức cuộc thi Viết về COVID-19 – Ghi chép lại cảm xúc cá nhân về những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước.

Chương trình Tổng kết hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022

Ngày 14/01/2022, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức Chương trình Tổng kết hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022 tại trụ sở chính tại Hà Nội, với sự tham gia của toàn bộ nhân viên công ty thông qua hình thức trực tuyến.