Tin tức

BSL đánh giá hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2023

12/12/23

Ngày 07/12/2023, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Cho thuê Tài chính BIDV – SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức phiên họp Quý IV/2023 để đánh giá hoạt động kinh doanh 11 tháng vừa qua và đưa ra chiến lược phát triển trong năm 2024. Cuộc họp đã được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu chính là Trụ sở chính BSL tại Hà Nội (Việt Nam) và Tokyo (Nhật Bản).

Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát và các Trưởng ban thuộc Trụ sở chính.

Họp HĐTV Công ty Cho thuê Tài chính BIDV – SuMi TRUST Quý IV/2023

Trong bối cảnh của nền kinh tế, theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS), tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam đã cao dần qua các quý, tuy nhiên vẫn đang ở mức thấp so với con số trung bình 5 năm giai đoạn trước Covid-19. Về tăng trưởng GDP, mức tăng trưởng của Việt Nam 3 quý đầu năm 2023 đạt 4.2%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng bình quân trên toàn cầu.

Tăng trưởng tín dụng đến ngày 23/11/2023 chỉ mới đạt 8.38% so với cuối tháng 12/2022, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu cả năm là 14.5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ đầu năm đến nay chưa đạt được như mục tiêu kỳ vọng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng tín dụng thấp. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, niềm tin kinh doanh thấp dẫn đến giảm nhu cầu vay vốn.

Tại cuộc họp, HĐTV đánh giá giai đoạn 11 tháng vừa qua của năm 2023 là một giai đoạn thách thức đối với BSL. Đối mặt với thực trạng nền kinh tế vừa qua, chiến lược của BSL là luôn luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định đi đôi với việc đảm bảo chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng.

BSL luôn duy trì sự nhất quán trong thực hiện chiến lược, bao gồm cơ cấu hiệu quả chi phí, tìm kiếm hợp tác mở rộng kênh huy động vốn và tăng cường hoạt động hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Đánh giá triển vọng năm 2024, Ban Lãnh đạo BSL cho biết nền kinh tế năm 2023 tuy phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có những điểm sáng, tạo đà tăng trưởng cho năm 2024. Nhiệm vụ HĐTV đặt ra là tiếp tục duy trì sự ổn định và an toàn trong hoạt động tăng trưởng tín dụng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực vốn có để đón đầu những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong năm 2024.