Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam lần thứ 2, Nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

12/12/23

Sáng ngày 23/11/2023, Hiệp hội Cho thuê tài chính (CTTC) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 2, nhiệm kỳ V tại Trụ sở chính Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST (BSL).
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Hiệp hội CTTC Việt Nam lần thứ 2, Nhiệm kỳ V

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Hiệp hội CTTC Việt Nam lần thứ 2, Nhiệm kỳ V


Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Tổng thư ký và cán bộ Văn phòng Hiệp hội Cho thuê tài chính (CTTC) Việt Nam và các hội viên là các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc BSL - Chủ tịch Hiệp hội và Ông Phạm Xuân Hòe – Tổng Thư ký Hiệp hội chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc BSL – Chủ tịch Hiệp hội và Ông Phạm Xuân Hòe – Tổng Thư ký Hiệp hội chủ trì Hội nghị


Hội nghị tập trung vào đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động những tháng cuối năm 2023 và dự kiến hoạt động năm 2024. Bên cạnh đó, Hội nghĩ đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các công ty hội viên về các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý.

Cụ thể, ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Thông tư 24/20223/TT-BCA, bám sát tiến độ hoàn thiện Luật TCTD sửa đổi của cơ quan soạn thảo và các ý kiến của Đại biểu Quốc hội để chủ động giải trình, góp ý nhằm tháo gỡ tối đa vướng mắc gốc gác từ Luật các TCTD trước đây, đặt nền móng quan trọng để CTTC phát triển trong thời gian tới.

Hiệp hội CTTC Việt Nam thông qua việc kết nạp hội viên với Công ty CTTC Kexim

Hiệp hội CTTC Việt Nam thông qua việc kết nạp hội viên với Công ty CTTC Kexim


Cũng trong Hội nghị, Hiệp hội CTTC Việt Nam công bố Quyết định kết nạp hội viên đối với Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam.

Đại diện các công ty thành viên nhận Chứng nhận Hội viên Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam

Đại diện các công ty thành viên nhận Chứng nhận Hội viên Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam


Thảo Nguyên