Tin tức

BSL đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023

17/03/23

Ngày 13/03/2023, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức phiên họp Quý I/2023 để đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý II/2023. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu chính là Trụ sở chính – Hà Nội và Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát và các Trưởng ban thuộc Trụ sở chính.

Tại cuộc họp, HĐTV ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý I/2023 của BSL và những nỗ lực của BSL trong việc định hướng chiến lược và đưa ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, HĐTV rà soát và nhấn mạnh, BSL cần tiếp tục theo đuổi tầm nhìn dài hạn “Trở thành Đối tác tin cậy”.

HĐTV cũng thống nhất nhận định, năm 2023 là một năm đầy thách thức với tình hình kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của BSL nói riêng. Lạm phát và suy thoái toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là các ngành xuất khẩu. Ngành cho thuê tài chính nói riêng và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung cũng bị tác động bất lợi và khó lường đoán,…đòi hỏi phải tập trung cao cho công tác quản trị.

HĐTV cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển bền vững, BSL cần tích cực chia sẻ và lan tỏa tới các thành viên trong công ty về mục đích, tầm nhìn, giá trị và nhiệm vụ của công ty làm cơ sở đề cùng hành động nhất quán, mang tới sự chuyên nghiệp và tạo lòng tin với các bên liên quan.