Tin tức

BSL ký kết Thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

09/05/23

Ngày 14/04/2023, BSL ký kết Thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn tín chấp với bốn chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong hoạt động cung ứng nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn cho các DNNVV tại Việt Nam thông qua hoạt động cho thuê tài chính.

Thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn được ký kết giữa BSL và Ngân hàng E.SUN Bank – Chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings – Chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng thương mại First Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng Mega International Commercial Bank, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp E.SUN Bank hợp tác với BSL với tư cách là đầu mối thu xếp thỏa thuận Khoản vay Hợp vốn tín chấp giữa BSL và các ngân hàng lớn và uy tín. Điều này chứng minh năng lực hoạt động và tiềm năng phát triển của BSL trong lĩnh vực cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Ông Alex Soung, Tổng Giám đốc của E.SUN Bank – Chi nhánh Đồng Nai đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với BSL. Với tư cách là ngân hàng đầu mối thu xếp Khoản vay

Hợp vốn, E.SUN Bank cam kết sẽ cùng Shanghai Commercial & Savings Bank, First Bank và Mega International Bank tăng cường hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ với BSL, qua đó, hỗ trợ nhu cầu tín dụng của các DNNVV tại Việt Nam.

Đại diện các ngân hàng đối tác đánh giá rất cao năng lực và tiềm năng phát triển của BSL cũng như tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Với tư cách là đối tác của BSL, các ngân hàng bày tỏ cam kết đồng hành và hỗ trợ trong hoạt động tăng cường cung ứng nguồn vốn tín dụng cho các DNNVV tại Việt Nam thông qua hoạt động cho thuê tài chính.

Ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng giám đốc BSL, khẳng định thỏa thuận hợp tác này là bước tiến vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa BSL và E.SUN Bank, Shanghai Commercial & Savings Bank, First Commercial Bank và Mega International Bank. BSL cam kết sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định để mang đến nhiều cơ hội và lợi ích cho các bên liên quan, mở ra các kênh thu xếp vốn và các nguồn lực dài hạn cho các DNNVV tại Việt Nam thông qua dịch vụ thuê tài chính.

Trong hợp tác lần này, BSL và 4 ngân hàng đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn chung trong mục tiêu phát triển bền vững và mục đích cao nhất là đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp