Hội nghị Người Lao động năm 2022

Hội nghị Người Lao động năm 2022

24/03/2022
Ngày 18/03/2022, Hội nghị Người lao động Công ty Cho thuê tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL) được tổ chức với sự tham gia của toàn thể nhân viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trụ sở chính tại Hà Nội.

Cùng với việc thực hiện Bộ Luật Lao động và cũng từ sự chủ động của Công ty mong muốn “phát triển con người”, BSL đã tổ chức Hội nghị Người Lao động thường niên năm 2022 để chia sẻ kết quả hoạt động của Công ty đến toàn thể Người Lao động; báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Người Lao động trong năm 2021; kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và định hướng cho hoạt động công đoàn công ty năm 2022. Hội nghị cũng là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa Người Sử dụng Lao động và Người Lao động.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến căng thẳng, ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, từng doanh nghiệp cũng như tới từng gia đình và sức khỏe của từng cá nhân, với những kế hoạch kinh doanh chủ động và linh hoạt, công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, do đó công ty đảm bảo và thực hiện đầy đủ các chính sách cũng như mức tăng trưởng thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty cũng phối hợp cùng công đoàn công ty áp dụng các chính sách làm việc linh hoạt trong suốt thời kỳ dịch bệnh. Bên cạnh đó, công ty và công đoàn công ty luôn chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh, người lao động không may nhiễm COVID-19,…

Công ty đặc biệt quan tâm tới chính sách đào tạo và phát triển nhân sự. Trong năm 2021, công ty tiếp tục ban hành nhiều chính sách mới đối với công tác phát triển con người trong đó có đào tạo và quản lý nhân sự để thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng của nhân viên. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ và bên ngoài; trong năm 2021, công ty đã tổ chức gần 50 chương trình đào tạo nội bộ và trên 20 chương trình đào tạo, hội thảo với bên ngoài.

Lãnh đạo Công ty và Đại diện Công đoàn lắng nghe ý kiến Người lao động
Lãnh đạo Công ty và Đại diện Công đoàn lắng nghe ý kiến Người lao động

Trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, BSL đã triển khai linh hoạt, kịp thời và đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn bộ nhân viên để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì hoạt động ổn định, hoạt động kinh doanh liên tục tại công ty. Cũng trong năm, công đoàn công ty đã phát động cuộc thi “Viết về COVID-19” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân viên, trong đó có 14 cá nhân được trao thưởng với các tác phẩm xuất sắc, hai tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi của công đoàn cấp trên.

Bên cạnh các hoạt động nội bộ, công đoàn công ty đã phát động phong trào đóng góp kinh phí cho Chương trình Vaccine của Chính phủ, đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đóng góp cho các địa phương và đơn vị trực tiếp phòng chống dịch cũng như chia sẻ với khách hàng để cùng chung tay chống dịch Covid-19 như quyên góp ủng hộ phòng chống COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, TP. HCM và chia sẻ với một số khách hàng tại khu vực HCM.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022 Tập thể Người Lao động cùng Người Sử dụng lao động cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh để nâng cao lợi ích cho người lao động, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc tốt hơn; tăng cường các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên; đẩy mạnh phong trào tập thể và hoạt động cộng đồng, hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.