Đoàn Cơ sở BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn Cơ sở BIDV-SuMi TRUST (BSL) tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2022-2027

04/04/2022
Ngày 28/03/2022, tại Trụ sở chính Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL), Đoàn cơ sở BSL đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Nhiệm kỳ 2022-2027.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp để tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thành niên BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 cũng như Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong không khí tháng Thanh niên, Đoàn Cơ sở BSL – là Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên BIDV – đã tổ chức Đại hội lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở BSL, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn BSL và toàn bộ đoàn viên, thanh niên Công ty.

Đại hội Đoàn cơ sở đã triển khai tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 với một số nội dung cụ thể.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Cơ sở BSL là đơn vị Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên BIDV được thành lập từ năm 2017 cùng với sự chuyển đổi của BSL. Cho đến hôm nay, Đoàn Cơ sở BSL có 69 đoàn viên, chiếm khoảng 55% tổng số nhân sự của BSL và là lực lượng nòng cốt đóng góp vào kết quả tích cực của BSL trong thời gian vừa qua. Mặc dù mới được tái lập và còn gặp nhiều thách thức chung với Công ty, nhưng trong giai đoạn 2017-2022, Đoàn Cơ sở đã có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Công ty, tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn của Đoàn Thanh niên BIDV cũng như chủ động tổ chức các hoạt động xã hội như tham gia hiến máu tình nguyện, giúp đỡ vùng khó khăn, đóng góp cho công cuộc phòng chống Covid-19,…

Phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, Đoàn Cơ sở BSL đã đặt quyết tâm chung tay xây dựng BSL phát triển bền vững với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ BSL Tiên phong - Sáng tạo - Bứt phá thành công”.

Bám sát tầm nhìn tới năm 2027 của BSL, Đoàn cơ sở BSL xác định nhiệm kỳ 2022-2027 là giai đoạn thể hiện rõ vai trò của Đoàn Thanh niên trong nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và sự thay đổi không ngừng trong tất cả các lĩnh vực, mỗi đoàn viên cần phải tập trung cao độ cho công tác chuyên môn hài hòa với công tác đoàn thể, luôn ý thức rèn luyện kỹ năng để thích ứng với xã hội biến đổi không ngừng.

Đoàn cơ sở BSL đã đặt ra các nhiệm vụ cụ thể để cho mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2022-2027.

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên, đặc biệt phong trào xung kích thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; vận động các Đoàn viên tiên phong, đi đầu trong đổi mới cách thức, phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; Hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Các chương trình đồng hành với thanh niên; cùng với Công ty thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và trách nhiệm xã hội (CSR).

Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong doanh nghiệp và giám sát phản biện xã hội;

Thứ tư, đổi mới phương thức tham mưu, phối hợp chỉ đạo của Đoàn;

Tại Đại hội, Đoàn cơ sở đã bầu Ban chấp hành Đoàn Cơ sở Nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Bí thư Đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh Đại hội:

Công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở BSL nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở BSL nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở BSL nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở BSL nhiệm kỳ 2022-2027.