Chương trình “Chia sẻ và đồng hành” cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

Chương trình “Chia sẻ và đồng hành” cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

08/09/2021
Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST (BSL) triển khai chương trình “Chia sẻ và đồng hành” cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ với các doanh nghiệp trong giai đoạn hoạt động kinh doanh chịu tác động bởi đại dịch.

Cụ thể, trong tháng 9/2021, BSL ban hành hai chương trình áp dụng cho các khoản cho thuê tài chính mới và các khoản cho thuê tài chính hiện hữu.

Đối với các khoản cho thuê tài chính mới, BSL áp dụng lãi suất cố định chỉ 6,5% trong tối đa 6 tháng đầu của thời hạn thuê với tất cả các loại tài sản bao gồm tài sản mới và tài sản đã qua sử dụng.

Đối với các khoản cho thuê tài chính hiện hữu, BSL triển khai giảm lãi suất lên tới 1% đối với lãi suất cho thuê (tính theo năm) trong tối đa 6 tháng. 

Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp cùng đồng hành vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, BSL đã liên tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ kịp thời để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Chương trình “Chia sẻ và đồng hành” năm 2021 cũng thể hiện một phần trách nhiệm xã hội của BSL và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững.

Khách hàng vui lòng liên hệ cán bộ quản  trực tiếp hoặc chi nhánh của BSL đ tìm hiểu chi tiết chương trình.