BSL phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2022 của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam

BSL phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2022 của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam

29/11/2021
Sáng ngày 26/11/2021, Hiệp hội Cho thuê tài chính (CTTC) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ IV theo Điều lệ Hiệp hội tại Trụ sở chính Công ty TNHH Cho thuê Tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL).

Tham dự Hội nghị có thành viên Ban chấp hành, thành viên Ban Kiểm tra và các hội viên là các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Đại diện BSL có Ông Nguyễn Thiều Sơn – Tổng giám đốc cùng thành viên Ban điều hành và cán bộ phụ trách chuyên môn tham dự.

Hội nghị thường niên tập trung vào ba nội dung chính là đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong năm 2020, định hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2021 và công tác nhân sự của Hiệp hội. Trong công tác nhân sự, Hiệp hội CTTC Việt Nam thông qua việc kết nạp hội viên đối với Công ty CTTC Quốc tế Chailease và thông qua chủ trương kết nạp thành viên đối với Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam và các công ty tài chính có hoạt động CTTC tham gia Hiệp hội.

Hiệp hội CTTC Việt Nam thông qua việc kết nạp hội viên đối với Công ty CTTC Quốc tế Chailease
Hiệp hội CTTC Việt Nam thông qua việc kết nạp hội viên đối với Công ty CTTC Quốc tế Chailease

Về kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2020, Ông Phạm Xuân Hòe – Tổng thư ký Hiệp hội đánh giá trong hai năm qua, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy vậy, các tổ chức tín dụng nói chung và các công ty CTTC Hội viên của Hiệp hội CTTC nói riêng vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững, đảm bảo sự an toàn và ổn định hệ thống.

Tốc độ tăng trưởng của hoạt động CTTC trong năm giai đoạn 2020 – 2021 chưa đạt được kỳ vọng nhưng là mức tăng trưởng hợp lý, tương quan với tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hiệp hội cũng nhận thấy một số những mặt cần phải cải thiện trong thời gian tới như chưa tổ chức được các chương trình hoạt động cho các hội viên so với tiềm năng của lĩnh vực CTTC.

Trong giai đoạn 2021-2022, trọng tâm trong công tác của Hiệp hội là tiếp tục đẩy mạnh chức năng cầu nối, tập trung phát triển 3 trụ cột:

Thứ nhất, thúc đẩy cải cách các chính sách liên quan tới hoạt động CTTC song song với nắm bắt chủ trương chính sách điều hành của NHNN để cùng các hội viên xây dựng định hướng kinh doanh cũng như phát triển thị trường.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác quảng bá tuyên truyền trong giai đoạn 2021-2022 nhằm mang đến cho công chúng hiểu biết thêm về hoạt động CTTC.

Thứ ba, tăng cường hoạt động trao đổi, hợp tác giữa các thành viên trong Hiệp hội nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên và uy tín của Hiệp hội.

Ông Nguyễn Thiều Sơn phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thiều Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tính đến thời điểm 30/09/2021, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản của BSL đều đạt được kết quả tích cực, quy mô tín dụng và nguồn vốn tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả tiếp tục được duy trì. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu tác động nặng nề, BSL đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó với những biến động bất lợi như luôn thận trọng và chủ động trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tích cực rà soát và xây dựng chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch đã giúp BSL duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và an toàn.