BSL tiếp tục đồng hành cùng khách hàng với nhiều ưu đãi

BSL tiếp tục đồng hành cùng khách hàng với nhiều ưu đãi

03/06/2021
Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, BSL vừa triển khai “Chương trình Cho thuê tài chính Ưu đãi Đặc biệt” dành cho các khách hàng là doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp FDI) thuê tài chính tại BSL.

Theo Chương trình Ưu đãi này, khách hàng sẽ được thuê tài chính với lãi suất cố định thấp (chỉ từ 6%/năm) trong các kỳ đầu của thời hạn thuê. Lãi suất cho thuê trung bình của các loại máy móc thiết bị xây dựng, máy công cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị y tế… áp dụng cho khách hàng cũng chỉ ở mức khoảng 8% - 8,5%/năm. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được tài trợ đến 100% giá trị tài sản đối với những tài sản mới.

Với mục tiêu “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”, có trách nhiệm với cộng đồng, BSL mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng / đối tác vượt qua khó khăn và thách thức. Chương trình Ưu đãi nói trên của BSL hướng đến việc hỗ trợ khách hàng cải thiện dòng tiền trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chương trình này cũng đồng thời khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khách hàng thông qua việc BSL sẽ hỗ trợ tài chính tối đa cho các khách hàng đầu tư vào máy móc, thiết bị công nghệ mới / hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng nói chung.

Thuê tài chính đã và đang dần trở thành một công cụ huy động nguồn lực trung-dài hạn hữu ích và hiệu quả của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài Chương trình Ưu đãi này, BSL cũng cung cấp các gói sản phẩm cho thuê tài chính đa dạng, đáp ứng các nhu cầu đa dạng, mang đến giải pháp cho nhiều bài toán tài chính tổng thể khác nhau của khách hàng. BSL cũng kết nối chặt chẽ với các nhà sản xuất, nhà cung cấp máy móc thiết bị công nghệ cao để hỗ trợ khách hàng tìm được máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình.

Kim Hoa