BSL đặt kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh một cách mạnh mẽ với văn phòng mới trong năm 2017

BSL đặt kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh một cách mạnh mẽ với văn phòng mới trong năm 2017

13/10/2019

BSL là công ty cho thuê tài chính chuyển đổi từ BLC, một công ty cho thuê tài chính trong nước 20 năm do BIDV thành lập. BSL là liên doanh giữa BIDV và SuMi TRUST.

BSL đã có mặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và có mối liên hệ mật thiết với 190 chi nhánh của BIDV trên toàn quốc. BSL sẵn sàng cung cấp các sản phẩm cho thuê cho các công ty Việt Nam và FDI để hỗ trợ sự phát triển bền vững của hoạt động sản xuất, quản trị và bán hàng.

BIDV sumitrust
BIDV sumitrust

Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, BSL thực hiện chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. BSL có kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh một cách mạnh mẽ trong năm 2017 với văn phòng trụ sở mới.