BSL đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022

BSL đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022

24/03/2022
Ngày 23/03/2021, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã tổ chức phiên họp Quý I/2022 để đánh giá hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở chính - Hà Nội đến điểm cầu Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát và các Trưởng/Phó phòng, ban thuộc Trụ sở chính.

Tại cuộc họp, HĐTV ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý I/2022 của BSL có nhiều tích cực và bám sát các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐTV đánh giá cao định hướng chiến lược phát triển và những mục tiêu cụ thể tới 2027 của BSL thông qua thiết lập các mục tiêu kinh doanh. HĐTV đánh giá việc xác lập tầm nhìn “Trở thành Đối tác tin cậy” là mục tiêu dài hạn và có tầm nhìn chiến lược, sẽ là kim chỉ nam để dẫn dắt các hoạt động của toàn công ty.

HĐTV cũng xác định năm 2022 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của BSL. Đây là năm đánh dấu hành trình 5 năm hoạt động đầu tiên của BSL trên thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam và là cột mốc chuyển mình cho chiến lược phát triển dài hạn hơn của công ty trong tương lai.

Cùng với việc ghi nhận những kết quả hoạt động tích cực trong 3 tháng đầu năm 2022, HĐTV cũng đề nghị Ban Điều hành cùng toàn thể nhân viên tiếp tục nắm bắt thời cơ để đẩy nhanh hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 trong bối cảnh bất ổn do dịch bệnh, ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraine...

HĐTV cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển bền vững, các thành viên BSL cần cùng tìm hiểu, chia sẻ về mục đích, tầm nhìn, giá trị và nhiệm vụ của công ty làm cơ sở đề cùng hành động nhất quán, mang tới sự tin tưởng và hài lòng cho các bên liên quan.