Bổ nhiệm các vị trí Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành BSL

Bổ nhiệm các vị trí Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành BSL

11/01/2022
Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) bổ nhiệm vị trí Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2020-2023 và Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ 2021-2024.

Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên BSL nhiệm kỳ 2020-2023

Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã ra Nghị quyết số 001/2022/NQ-BSL.BoM ngày 04/01/2022 phê duyệt bổ nhiệm Thành viên HĐTV nhiệm kỳ 2020 – 2023, phê duyệt bổ nhiệm ông Tanaka Shigeki là Thành viên HĐTV giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV BSL và ông Takahashi Satoshi là Thành viên HĐTV BSL nhiệm kỳ 2020-2023.

Ông Tanaka Shigeki là Chủ tịch HĐTV BSL nhiệm kỳ 2020-2023
Ông Tanaka Shigeki là Chủ tịch HĐTV BSL nhiệm kỳ 2020-2023

Ông Tanaka Shigeki có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui với kinh nghiệm chuyên sâu tại các lĩnh vực ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, bất động sản, M&A, Kế hoạch doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, ông đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui.

Ông Takahashi Satoshi là Thành viên HĐTV BSL nhiệm kỳ 2020-2023
Ông Takahashi Satoshi là Thành viên HĐTV BSL nhiệm kỳ 2020-2023

Ông Takahashi Satoshi nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc BSL từ năm 2019 và có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp chứng khoán, Vốn nợ, Marketing, Quản lý rủi ro tín dụng, kế hoạch kinh doanh tín dụng tại Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí trưởng đại diện, điều hành cấp cao tại các thị trường quốc tế như Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành BSL nhiệm kỳ 2021-2024

BSL đã ra Quyết định số 741/2021/QĐ-BSL ngày 03/12/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành và phê duyệt bổ nhiệm Ông Kuriyama Noriyuki giữ chức vụ Giám đốc điều hành BSL nhiệm kỳ 2021-2024.

Ông Kuriyama Noriyuki là Giám đốc điều hành BSL nhiệm kỳ 2021-2024
Ông Kuriyama Noriyuki là Giám đốc điều hành BSL nhiệm kỳ 2021-2024

Ông Kuriyama Noriyuki có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có cấu trúc và tài chính doanh nghiệp. Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui vào năm 2004 và nắm giữ các vị trí quản lý tại các bộ phận đầu tư tín dụng quốc tế, giải pháp tài chính bất động sản, giải pháp tài chính, quản lý rủi ro và kế hoạch kinh doanh.