Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua cho thuê tài sản bằng hợp đồng cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính (bên cho thuê) sử dụng vốn của mình để mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và cho bên thuê thuê tài sản đó để sử dụng. Bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê theo quy định tại hợp đồng.
Lựa chọn dịch vụ cho thuê tài chính sẽ tránh được một khoản đầu tư lớn trong một lần. Bằng cách dãn khoản thanh toán ra theo vòng đời của tài sản, bạn có thể bù đắp được chi phí thiết bị với các khoản sinh lời từ việc đầu tư đó. Thêm vào đó, việc trả các khoản thanh toán cố định hàng tháng giúp cân đối được các khoản phải trả dự tính, tạo thuận lợi cho việc thu xếp nguồn vốn.

Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua cho thuê tài sản bằng hợp đồng cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính (bên cho thuê) sử dụng vốn của mình để mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và cho bên thuê thuê tài sản đó để sử dụng. Bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê theo quy định tại hợp đồng.

Tại sao nên lựa chọn Cho thuê Tài chính?

Lợi ích của khách hàng:

- Được tài trợ lên đến 100% giá trị tài sản thuê;

- Không cần tài sản thế chấp như đi vay thông thường;

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đa dạng hóa nguồn vốn;

- Bảo toàn được hạn mức tín dụng từ Ngân hàng;

- Thời gian thuê linh hoạt;

- Phương án trả nợ linh hoạt;

- Lãi suất thuê hấp dẫn;

- Giảm thiểu thủ tục hành chính;

- Giải pháp tài chính toàn diện.

Sản phẩm Cho thuê Tài chính

Cho thuê tài chính với người sử dụng cuối cùng: Là việc cho thuê tài chính các tài sản cho khách hàng sử dụng trực tiếp tài sản thuê đó phục vụ cho hoạt động của mình.

Lợi ích của khách hàng:

- Được tài trợ lên đến 100% giá trị tài sản thuê

- Không cần tài sản thế chấp như đi vay thông thường

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đa dạng hóa nguồn vốn

- Bảo toàn được hạn mức tín dụng từ Ngân hàng

- Thời gian thuê linh hoạt

- Phương án trả nợ linh hoạt

- Lãi suất thuê hấp dẫn

- Giải pháp tài chính toàn diện

Quy trình cho thuê
Quy trình cho thuê

Mua và Cho thuê lại: Là việc BSL mua tài sản thuộc sở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình.

Lợi ích của khách hàng:

- Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động

- Cơ hội cơ cấu lại nguồn vốn Ngắn hạn – Dài hạn

- Lãi suất thuê hấp dẫn

Quy trình cho thuê
Quy trình cho thuê

Cho thuê tài chính Phối hợp với nhà Cung Cấp: Là việc BSL liên kết với các nhà cung cấp để cung cấp một hình thức cấp vốn (dưới phương thức cho thuê tài chính) tới các khách hàng mua thiết bị, máy móc của nhà cung cấp.

Lợi ích đối với nhà Cung cấp:

- Tránh được rủi ro trong việc thu hồi công nợ: Nhà cung cấp không cần cấp tín dụng cho khách hàng, BSL sẽ trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp.

- Mở rộng hoạt động bán hàng: Cung cấp thêm 1 kênh tín dụng cho khách hàng lựa chọn qua đó thúc đẩy hoạt động bán hàng

- Bán hàng kèm thêm các dịch vụ gia tăng: BSL sẽ hỗ trợ nhà cung cấp bán các dịch vụ đi kèm như dịch vụ bảo trì thông qua gói sản phẩm thuê tài chính

- Duy trì khách hàng: BSL đồng hành cũng Khách hàng thuê để kip thời tư vấn các thiết bị máy móc mới hoặc thay thế của nhà Cung cấp tới khách hàng khi kết thúc hợp đồng thuê.

Quy trình cho thuê
Quy trình cho thuê

 

Tài sản Cho thuê Tài chính

(Bao gồm cả tài sản mới và cũ)

- Thiết bị và phương tiện vận tải;

- Máy móc thiết bị xây dựng;

- Thiết bị văn phòng;

- Thiết bị y tế;

- Máy móc, thiết bị sản xuất;

- Các loại tài sản khác (không bị cấm bởi luật pháp).

Bên thuê Tài chính

Doanh nghiệp là các pháp nhân.

Thời hạn cho thuê

Tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và tình hình tài chính của Bên thuê. Thông thường từ 3 năm đến 10 năm.

Lãi suất thuê 

Lãi suất cạnh tranh, thả nổi hoặc cố định tùy theo thỏa thuận giữa BSL và Bên thuê.

Đồng tiền cho thuê 

VND

Hồ sơ thuê tài chính  

Hồ sơ pháp lý

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ doanh nghiệp;

- Biên bản họp, quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp.

Hồ sơ tài chính

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (gồm số liệu của 03 năm), quý gần nhất và thuyết minh Báo cáo tài chính (không bắt buộc đối với doanh nghiệp mới thành lập).

Hồ sơ phương án đầu tư

- Biên bản họp và quyết định của doanh nghiệp về lựa chọn thuê tài chính và lựa chọn nhà cung cấp.

- Phương án kinh doanh / khai thác tài sản thuê.

- Hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp hoặc báo giá từ nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm Cho thuê Tài chính  

Vui lòng tham khảo tại mục “Liên hệ với BSL” để trao đổi trực tiếp với Cán bộ Tín dụng của BSL.