Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua cho thuê tài sản bằng hợp đồng cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính (bên cho thuê) sử dụng vốn của mình để mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và cho bên thuê thuê tài sản đó để sử dụng. Bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê theo quy định tại hợp đồng.
Lựa chọn dịch vụ cho thuê tài chính sẽ tránh được một khoản đầu tư lớn trong một lần. Bằng cách dãn khoản thanh toán ra theo vòng đời của tài sản, bạn có thể bù đắp được chi phí thiết bị với các khoản sinh lời từ việc đầu tư đó. Thêm vào đó, việc trả các khoản thanh toán cố định hàng tháng giúp cân đối được các khoản phải trả dự tính, tạo thuận lợi cho việc thu xếp nguồn vốn.

Tại sao chọn thuê tài chính?

Lựa chọn khác cho đầu tư tài sản dài hạn mà không ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính và vốn lưu động

Phương thức tài chính bổ sung bên cạnh vay vốn truyền thống mà không ảnh hưởng tới hạn mức vay vốn ngân hàng.

Thời hạn thuê linh hoạt

Giảm thiểu thủ tục hành chính

Tăng doanh số bán hàng

Thời hạn cho thuê tài chính

Tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và tình hình tài chính của Bên thuê. Thông thường từ 3 năm đến 10 năm.

Hồ sơ cho thuê tài chính

Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

Hồ sơ tài chính

Hồ sơ khác