BSL sets its vision to become a trusted partner in Vietnamese financial leasing market

22/12/2021
On December 13, 2021, BIDV-SuMi TRUST Leasing Co., Ltd (BSL) held the 4th meeting of the Board of Members (BoM) for the Q4/2021 to evaluate the business results in 2021 and set the target for the business plan of 2022. At the meeting, the BoM discussed the strategic vision and mission to become the most trusted partner in the financial leasing market in Vietnam, together with solutions and action plans accordingly.

Trong bối cảnh có nhiều thách thức chung đến nền kinh tế bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và kéo dài với các biến chủng mới, năm 2021 đã đi gần hết chặng đường với nhiều biến động, ảnh hưởng rất nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế. Đối mặt với nhiều thách thức mới chưa từng có, Chính phủ đã có nhiều chính sách kịp thời để khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế với các giải pháp linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép với mục tiêu thích ứng an toàn, “đẩy lùi bệnh dịch và phát triển kinh tế”. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để năm 2022 kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi trong bối cảnh bình thường mới.

Đối với BSL, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty vẫn tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc cả về quy mô cũng như chất lượng danh mục tín dụng. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kỳ vọng, các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng đều đạt trên mức yêu cầu theo quy định của NHNN.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh từ khi thành lập đến năm 2021, BSL xác định năm 2022 là bước đầu tiên của giai đoạn tăng trưởng và là cơ sở cho việc xây dựng và hiện thực tầm nhìn trở thành đối tác hàng đầu trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.

Cụ thể, BSL khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì phát triển theo nguyên tắc “phát triển bền vững” với phương châm phát triển gắn liền với chất lượng và hiệu quả. Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “đối tác tin cậy”, BSL đề ra các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu: nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để tăng sự hài lòng của khách hàng; theo đuổi và bắt kịp các tiêu chuẩn tiến bộ trong quản trị; nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tạo lập môi trường làm việc văn minh, quan tâm đến phát triển con người; chú trọng tới phát triển bền vững thông qua tăng tỷ lệ tín dụng xanh và đóng góp hằng năm cho hoạt động xã hội;...  

Để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đề ra là trở thành đối tác cho thuê tài chính tin cậy, BSL đã đưa các mục tiêu đó vào những chính sách của Công ty với những cam kết phát triển bền vững. Cụ thể, tháng 8/2021, đã thông qua Chính sách phát triển bền vững, hướng tới xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, cơ quan ban ngành, từ đó, chủ động xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững.