Tổng Giám đốc BSL được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính

Tổng Giám đốc BSL được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính

21/08/2023
Ngày 18/8/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam (VILEA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V (2023-2027) và bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hiệp hội. Tại Đại hội, Tổng Giám đốc BSL được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ V (2023-2027).

Hiệp hội Cho thuê tài chính (CTTC) Việt Nam hiện có 7 thành viên chính thức là các công ty cho thuê tài chính. Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội đã đóng vai trò chủ động trong việc cầu nối với cơ quan quản lý, đưa ra góp ý, phản biện và kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho hoạt động cho thuê tài chính và Hiệp hội cũng là nơi tập hợp các hội viên để cùng phát triển kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi thành viên.

Một trong những đóng góp quan trọng của Hiệp hội là việc đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng nói chung và lĩnh vực cho thuê tài chính nói riêng. Đồng thời, Hiệp hội cũng chủ động tham gia vào việc góp ý trong các đợt lấy ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã tập hợp ý kiến của các hội viên để đưa ra các văn bản kiến nghị đến các Bộ ngành nhằm giải quyết những bất cập và xung đột pháp lý trong các văn bản quy pháp pháp luật, như quy định về hóa đơn điện tử, thuế VAT trong dịch vụ cho thuê tài chính, hoàn thuế khi mua tài sản trong nước cho thuê vào khu chế xuất, cấp biển số xe theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an…. Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn đang trong quá trình được tiếp thu và giải quyết.

Hiệp hội CTTC cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội bạn và tổ chức quốc tế như WWF và FFV để hỗ trợ việc tổ chức các hội thảo các xu hướng phát triển xanh, bền vững và quản trị kinh doanh có trách nhiệm.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thiều Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CTTC TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) đã được bầu giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội. Cùng ông, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giữ vị trí Phó Chủ tịch; Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐTV Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm tra; Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký nhiệm kỳ IV tiếp tục được bầu giữ vị trí Tổng thư ký nhiệm kỳ V; Ông Lưu Huỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giữ vị trí Ủy viên Ban Chấp hành.

Ông Nguyễn Thiều Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm và đóng góp tích cực trong lĩnh vực cho thuê tài chính. Hiện tại, ông giữ chức Tổng Giám đốc BSL và có thành tích đáng kể trong việc phát triển và mở rộng hoạt động của công ty.

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội, ông Nguyễn Thiều Sơn được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành Hiệp hội tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam sẽ tập trung vào việc tăng cường truyền thông về dịch vụ thuê tài chính đến với cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường hợp tác với các đối tác trong ngành và nỗ lực giải quyết các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính.

Với sự đoàn kết của các thành viên cùng như trong Ban Chấp hành Hiệp hội, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.