Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2019
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BAMC.HCM) thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ

 VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN BIDV

CHI NHÁNH TP. HCM

 
   

 


Số: 067/TB-BAMC.HCM

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2019        

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BAMC.HCM) thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Thông tin tài sản:
 • Tên tài sản: Sà lan Ponton 770 tấn, Số ĐKHC SG-3470.
 • Năm đóng: 2007.
 • Lmax x Bmax: 40.22 m x 11.42 m.
 • Địa chỉ xem tài sản: Tổ 7, Ấp Tây Phú, xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
 • Giá khởi điểm: 840.000.000 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%)
 • Nguồn gốc tài sản: là tài sản cho thuê tài chính của Hợp đồng số 302/2007/HĐCTTC ngày 11/10/2007 được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao BAMC xử lý.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo. Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. HCM. Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà BIDV, số 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM.

Người liên hệ: Bà Bùi Nguyễn Quỳnh Như

                         Số điện thoại: 028 39381726              

                         Email: nhubnq@bamc.com.vn

 1. Tiêu chí lựa chọn

   Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng đấu giá tài sản;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên;

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;

- Thư chào giá;

- Các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Chúng tôi không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

      Nơi nhận:

        - Đăng trên website;

        - BSL (để phối hợp thực hiện);

        - Lưu PKD, PTH.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Tùng