Tài trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đại học Y Dược

Tài trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đại học Y Dược

21/08/2023
Ngày 3/8/2023, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và một số thành viên BSL đã đến thăm và trao tặng trang thiết bị y tế cho đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược và phần quà cho một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Chương trình này được tổ chức nhằm hỗ trợ mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của BSL.

Trong buổi tiếp nhận trang thiết bị y tế, Phó Giám đốc Bệnh viện - đại diện của Bệnh viện Đại học Y Dược cùng với một số bác sĩ Trưởng các Khoa điều trị, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể BSL vì những đóng góp quý báu cho bệnh viện và bệnh nhân.

Sự tham gia tích cực của Công đoàn và Đoàn Thanh Niên đại diện cho BSL là cam kết của BSL trong việc xây dựng một cộng đồng nhân văn và xây dựng một xã hội phát triển hài hòa. Việc trao tặng trang thiết bị y tế cần thiết và phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp cải thiện chất lượng chăm sóc y tế mà còn mang lại niềm vui và hy vọng cho những người đang trải qua quá trình điều trị.