CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 2023

12/09/2023
Tiếp tục thực hiện chủ trương về việc giảm lãi suất, hỗ trợ các doanh nghiệp; BSL triển khai chương trình hỗ trợ mới để đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam

BSL áp dụng chương trình giảm lãi suất với các khoản Cho thuê tài chính hiện hữu hỗ trợ các khách hàng vượt qua khó khăn, và giảm lãi suất với các khoản Cho thuê tài chính mới từ nay tới cuối năm 2023. Đặc biệt với các khoản Cho thuê tài chính mới, lãi sất áp dụng ưu đãi chỉ từ 7.5%/năm trong 03 tháng đầu tới các khách hàng là doanh nghiệp đang và sẽ sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của BSL từ nay đến hết ngày 31/12/2023 hoặc tới khi có thông báo mới.

Cùng với sản phẩm cho thuê tài chính với tỷ lệ tài trợ cao lên tới 100%, không cần tài sản đảm bảo, không ảnh hưởng tới hạn mức ngân hàng, thời hạn thuê linh hoạt,… BSL cung cấp giải pháp hữu ích tăng cường tiếp cận vốn đầu tư trung dài hạn cho các doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

Để biết thêm về sản phẩm và được tư vấn xin vui lòng liên hệ 024.3928.4666.