Khách hàng có thể thay đổi địa điểm sử dụng tài sản thuê, tuy nhiên, cần phải báo trước và có sự chấp thuận bằng văn bản của BSL.

Trong trường hợp phát sinh hư hỏng hoặc vấn đề liên quan đến tài sản thuê, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp ban đầu của tài sản để sửa chữa.
Nếu khách hàng không nắm rõ thông tin về nhà cung cấp, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc số/ mail hotline của BSL.