Lên đến 100% giá trị tài sản tùy loại tài sản và xếp hạng tín dụng của khách hàng.