Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn thông qua việc cho thuê tài sản trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

BẢNG SO SÁNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH CHO VAY LƯU Ý (*)
Phương thức tài trợ Tài sản (thiết bị, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất, v.v…)  Tiền                                                                                 
Quyền sở hữu đối với tài sản  Bên cho thuê  Khách hàng (người vay)  
Mức tài trợ Có thể lên đến 100% giá trị tài sản và các chi phí gắn liền với tài sản             Thông thường là 70-80% giá trị tài sản, không bao gồm các chi phí gắn liền với tài sản Tùy thuộc xếp hạng tín dụng của khách hàng                                                      
Tài sản thế chấp Về cơ bản, không cần thế chấp Về cơ bản, cần tài sản thế chấp Tùy thuộc xếp hạng tín dụng của khách hàng
Khấu hao Có thể khấu hao nhanh theo thời hạn thuê                            Theo thời gian quy định bởi luật cho từng loại tài sản Tùy thuộc quyền chọn mua của khách hàng                          
Công việc hành chính Thanh toán thuế và các phí đi kèm tài sản, thanh lý tài sản do Bên cho thuê thực hiện Do khách hàng (Người vay) thực hiện                                                                       
       

Tại BSL, khách hàng có thể thuê các tài sản chế tạo tại Việt Nam hoặc nhập khẩu trực tiếp từ nước goài bao gồm:

 1. Máy móc xây dựng
 2. Máy công cụ/ dây chuyền sản xuất
 3. Phương tiện vận tải (như xe chở khách, xe tải, v.v...)
 4. Thiết bị tự động hóa văn phòng
 5. Thiết bị y tế
 6. Các loại động sản khác (tùy thuộc yêu cầu của khách hàng, thẩm định của BSL và không bị cấm bởi luật pháp)"
 1. Tận dụng hiệu quả các nguồn vốn: Tránh phải chi đầu tư lớn để mua tài sản. Đem lại hiệu quả sử dụng nguồn vốn, và không ảnh hưởng tới hạn mức tín dụng từ các ngân hàng.
 2. Thời hạn thuê linh hoạt, đa dạng: Thời hạn thuê có thể thương lượng tùy theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, tình hình tài chính của Bên thuê và rủi ro lỗi thời về công nghệ của tài sản.
 3. Kiểm soát khấu hao và chi phí:
  * Chi phí liên quan đến tài sản thuê có thể được phân bổ đều trong thời gian thuê (tùy vào thỏa thuận và quy định trong hợp đồng thuê), Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động.
  * Khấu hao nhanh theo thời hạn thuê tài chính theo quy định
  * Thích ứng nhanh với sự thay đổi công nghệ, đặc biệt đối với các máy móc công nghệ cao hay thiết bị CNTT, do có thể thiết lập thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng kinh tế quy định của tài sản.
 4. Giảm thiểu thủ tục phiền hà và rắc rối liên quan đến tài sản như việc mua tài sản (thậm chí là nhập khẩu), bảo dưỡng định kỳ. Công ty Cho thuê tài chính sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục này giúp giảm khối lượng công việc và sức lao động cho khách hàng.
 5. Mức tài trợ lên đến 100% giá trị tài sản, và cơ bản là không cần tài sản thế chấp.

Khách hàng là người lựa chọn và quyết định tài sản thuê theo nhu cầu của mình. BSL sẽ tư vấn tài sản thuê và nhà cung cấp nếu Khách hàng cần.

BSL và khách hàng sẽ thỏa thuận tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và tình hình tài chính của Bên thuê. Thông thường từ 3 năm đến 10 năm.

Từ 3 ngày đến 6 ngày làm việc tùy thuộc vào loại tài sản thuê tài chính, khách hàng thuê.

Tùy thuộc thời hạn thuê, điều kiện lãi suất thị trường, BSL và khách hàng sẽ thỏa thuận mức lãi suất và phương thức tính lãi suất (thả nổi hay cố định) cho thuê phù hợp.

Tiền trả trước là khoản tiền mà Bên Thuê thanh toán trước một phần giá trị của tài sản thuê trước khi ký kết hợp đồng thuê. Có 2 cách thanh toán tiền trả trước, tùy thuộc vào quy định tại hợp đồng thuê:

Cách 1 : Bên thuê chuyển khoản về tài khoản bên Cung ứng.

Cách 2 : Bên Thuê chuyển khoản Tiền Trả Trước cho Bên Cho Thuê, sau đó Bên Cho Thuê sẽ thanh toán giá mua tài sản cho Bên cung ứng

Tùy thuộc vào loại tài sản, BSL sẽ quy định mức tham gia trả trước của khách hàng cho tài sản thuê. Mức này có thể từ 0% giá trị tài sản.

Lên đến 100% giá trị tài sản tùy loại tài sản và xếp hạng tín dụng của khách hàng.

Là khoản tiền mà Bên thuê chuyển cho Bên cho thuê để đảm bảo thực hiện Hợp đồng Cho thuê tài chính . Khoản tiền ký cược này sẽ không phát sinh lãi và được Bên cho thuê hoàn trả cho bên thuê khi Bên thuê đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.

Là giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê mà Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê vào cuối thời hạn thuê trong trường hợp Bên Thuê chọn mua tài sản thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê. Trong trường hợp này, sau khi Bên Thuê thanh toán giá mua lại cho Bên Cho Thuê, Bên Cho Thuê sẽ xuất hóa đơn để chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê cho Bên Thuê.

Doanh nghiệp được hạch toán Lãi thuê và chi phí khấu hao vào chi phí hợp lý theo quy định của Pháp luật.

Doanh nghiệp thuê được khấu trừ thuế VAT của tiền thuê theo quy định của Pháp Luật.

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định.