Máy khoan cọc nhồi hiệu TangYang

Máy khoan cọc nhồi hiệu TangYang

Giá: 1,000,000,000

21/02/2020
STT Tài sản Giá khởi điểm(Bao gồm VAT)
1 01 máy khoan cọc nhồi hiệu TangYang SC500, SX 1998, biển số 61XA-0720 1,000,000,000
2 01 máy khoan cọc nhồi hiệu TangYang SC500, SX 2000, biển số 61XA-0820 1,000,000,000
3 01 máy khoan cọc nhồi hiệu TangYang SC500, SX 2002, biển số 61XA-0737 1,000,000,000